8/20/16

4สค.2559Big Dayคำเขื่อนแก้ว รณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

4สค.2559Big Dayคำเขื่อนแก้ว รณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
วันที่4สิงหาคม2559 วันนี้ นายนายสมศักดิ์ บุญทำนุกและคณะ ประชาชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว
จัดกิจกรรม รวมพลัง BIG DAY รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป  
กิจกรรมอื่นๆ
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว : เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติในตลาดและเขตเทศบาลเชิญ หน.ส่วนทุกท่านร่วมถ่ายรูปและปล่อยขบวนของนักเรียนครับ
เกษตร วิสันต์ พองชัยภูมิ อบรมข้าวปลอดภัย ที่บ้านชัยมงคล ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ครั
ต เหล่าไฮ ม 1 2 3 4 5 6  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เชิญชวนพี่น้องออกไปใช้สิทใช้เสียงลงประชามติ  ที ศาลากลางบ้านหมู่2 ทางไปยโสธรในหมู่บ้านเปิดให้ศนูยพิเศษเด็กคนพิการสอนตอนเช้าเชิญผู้สนใจเข้าเรี
ท่านนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสมศักดิ์ บุญทำนุก  ท่านสัสดีอำเภอ
พ.ต.จรรยา สีลับสี ท่าน ผกก.ตร.คำเขื่อนแก้ว  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ออกเสียงประชามติของ รร.คำเขื่อนแก้ว ภายใน -เขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
-ตลาดสด

ปศุสัตว์อำเภอ ออกติดตามงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ ต.เหล่าไฮ จำนวน 6 หมู่

No comments:

Post a Comment