8/27/16

21สค.2559พร้อมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559 ที่ คำเขื่อนแก้ว

21สค.2559พร้อมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559 ที่ คำเขื่อนแก้ว
วันที่21สิงหาคม2559  วันนี้วันอาทิตย์ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ
เตรียมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559            ทั้งในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง ศูนย์สุขภาพตำบลลุมพุก และ ในชุมชนทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)

No comments:

Post a Comment