8/23/16

8สค.2559บ.โนนม่วง บ.มะพริกตัวแทนสุ่มลูกน้ำยุงลาย_เหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

8สค.2559บ.โนนม่วง บ.มะพริกตัวแทนสุ่มลูกน้ำยุงลาย_เหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่8สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ขอชื่นชม และ บันทึก บางเหตุการณ์ดีดี ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำวันนี้ อาทิเช่น
            ภาคเช้า นายอำพล เสลารักษ์ และคณะ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ออกสุ่ม ครัวเรือน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดย จับสลากได้ พื้นที่ บ้านมะพริก และ บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดกุง และ บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมน            นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว.เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลานิลจิตรลดา.๓
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองเลิง ต.แคนน้อย.อ.คำเขื่อนแก้ว.เพื่อเลี้ยงในนาข้าว.และผลผลิตที่ได้..เพื่อเป็นวัตถุดิบ..ตลาดปลาส้ม.ยโสธร.ครับ
            กำนันหมี : ประชุมคณะกรรมการตำบลลุมพุก8 สิงหาคม2559ทีศาลาประชาคมบ้านโคกกลางตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร เวลา09.00
เวลา 10.30 น. นายอำเภอคำเขื่อนแก้วได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ  ให้แก่ นางสาวอรญา ศาลาสุข นศ.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสที่มีจิตอาสาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานการออกเสียงประชามติร่าง รธน. อ.คำเขื่อนแก้ว จนแล้วเสร็จไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ

ศรีทัศนีย์: สัสดีอำเภอคำเขื่อนแก้ว ธ.ก.ส. สาขาคำเขื่อนแก้ว และ โรงสีกิมมน มอบเงินสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชน แห่งละ ๒,๐๐๐ บาท  ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มาพร้อมนี้ค่ะ

No comments:

Post a Comment