8/27/16

23สค.2559อาลัย พ่อ นาถ มัจฉามารถ บ้านลุมพุก

23สค.2559อาลัย พ่อ นาถ มัจฉามารถ บ้านลุมพุก
2 คนยลตามช่อง ต่างคนมองไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่บางครั้งก็คือเรื่องเดียวกัน
หัวหน้ามักแยกไม่ออกระหว่าง เถียง กับ อธิบาย ลูกน้อง มักแยกไม่ออกระหว่าง หวังดี กับ ตำหนิ
วันที่23สิงหาคม2559  กิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำวัน นี้
            ประชุม ผู้รับผิดชอบงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
            ประชุม งานควบคุมโรค ณ สำนักงานควบคุมโรค อุบลราชธานี  
 กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)
วันที่23สิงหาคม2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เพื่อนๆ ญาติ มิตร
กราบคารวะ ศพ คุณพ่อ นาถ มัจฉามารถ และ ร่วมแสดงความเสียใจ กับ ครอบครัว มัจฉามารถ
ณ บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ทั้งนี้ กำหนด ฌาปนกิจศพ คุณพ่อ นาถ มัจฉามารถ ณ วัดบูรพาราม ตำบลลุมพุก วันที่24สิงหาคม2559

เจ้าภาพโดย แม่หนูเรียน มัจฉามารถ ภรรยา
นายเทียนชัย กาญจนสุวรรณ บุตรเขย
นางสายสวาท สุวรรณเขต นายณรงค์ สุวรรณเขต บุตรสาว บุตรเขย
นายสุรชาติ(ขุน) มัจฉามารถ นางจำเนียร มัจฉามารถ บุตรชาย บุตรสะใภ้

นางนฤตวัน เนื่องลี  นายกริช เนื่องลี บุตรสาว บุตรเขย 

No comments:

Post a Comment