7/24/16

10กค.2559ลูกๆบ้าน_บกน้อย_สมาชิกใหม่_ปอนด์_ณัฐวุฒิ เยือกเย็น

10กค.2559ลูกๆบ้าน_บกน้อย_สมาชิกใหม่_ปอนด์_ณัฐวุฒิ เยือกเย็น
วันที่10กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ครอบครัวแสนสุข จันทร์สว่าง บ้านบกน้อย
ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่_ครอบครัวแสนสุข จันทร์สว่าง ลูก ปอนด์ หรือ ณัฐวุฒิ เยือกเย็น เข้าร่วม สู่ ครอบครัวแสนสุข จันทร์สว่าง ลูกๆบ้านบกน้อยของเรา เข้าร่วม กิจกรรมประจำวัน ในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาประคองชีพ
หมายเหตุ : ภาคเที่ยง ร่วมรันรับประทานอาหารนอกสถานที่ ณ ลำห้วย บ้านนาซาว หนองเทา

No comments:

Post a Comment