7/30/16

23กค.2559 ท่านต้น Idol สำหรับ ลูกๆเด็กๆจัดเตาแก๊สใหม่_ห้องครัวบ้านบกน้อย

23กค.2559 ท่านต้น   Idol สำหรับ ลูกๆเด็กๆจัดเตาแก๊สใหม่_ห้องครัวบ้านบกน้อย
ศึกษา ประวัติที่น่า ทึ่งของ ท่านต้น   Idol สำหรับ ลูกๆวันนี้  จาก line ของ อัยทร
ท่านต้น อดีตเด็กวัด  เรียน ม.ปลาย หลายโรงเรียน
สุดท้าย เรียนจบ กศน  ในขณะนั้นเป็นพนักงานเสริฟ ระหว่างเรียน กศน
หลังจบ กศน เรียนราม ในระหว่างเรียนทำงาน เซเว่น  อาศัยเงินจากการทำงาน เซเว่นและเงิน กยศ จนจบภายใน 3ปี
หลังจากจบ ราม เป็นพนักงานเสริฟ ตาม โรงแรม  และ ลาออก มาเป็นฝ่ายกฎหมาย บริษัทเอกชน ระหว่างนั้น เรียน เนติฯ หลังจบเนติฯ ทำงาน รัฐสาหกิจ บขส และ การประปา
จนสอบได้ เป็นอัยการแผ่นดิน และวันนี้25/7/59 สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ปล..ชอบคำของท่านมากเลยครับ
"วันที่กินกล้วยน้ำว้าแทนข้าว วันที่กินมาม่า 1 ซองแบ่งเป็น 2 มื้อ คือวันที่ท้อไม่ได้"(ส่วนหนึ่งของประวัติท่านต้น)
เป็นกำลังใจให้ทุกหัวใจที่ไม่ยอมแพ้

วันที่23กรกฎาคม2559 ความภูมิใจ ลูกๆ ครอบครัว แสนสุข จันทร์สว่าง วันนี้ เด็กๆจัดห้อง และเตาแก๊สใหม่_ณ ห้องครัวบ้านบกน้อย


No comments:

Post a Comment