7/24/16

22กค.259สอบทานระบบบัญชีGLรพ.สต.อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

22กค.259สอบทานระบบบัญชีGLรพ.สต.อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่22กรกฎาคม2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอชื่นชม และประทับใจทีมงาน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ได้ร่วมกัน สอบทานระบบบัญชีGL ให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ภายใต้คำแนะนำของวิทยากร จากโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

กิจกรรมอื่นๆ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำคณะ ออกให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้ม ณ บ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย 
No comments:

Post a Comment