7/24/16

21กค.259คุมเข้มDHF_DM&HT ณ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร

21กค.259คุมเข้มDHF_DM&HT ณ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร_นาคำ DNA ทันตกรรม
วันที่21กรกฎาคม2559กิจกรรม วันนี้  ภาคเช้า นายชำนาญ มาลัย  สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ต้อนรับ ทพ.ปรัชญ์ ขวัญคำ และคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในโอกาสที่ นำคณะ ออกให้คำปรึกษา ด้านทันตกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาคำ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
กิจกรรมอื่นๆ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ขอชื่นชม ทีมงานการป้องกันและควบคุมโรค ทั้ง โรคไข้เลือดออก และ โรค เบาหวานความดันโลหิตของ

โดยหมอครอบครัวทุกพื้นที่ ดูและอย่างเข้มข้น ภายใต้การกำกับ จากทีมงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

No comments:

Post a Comment