7/30/16

25กค.2559 สิ่งดีๆวันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

25กค.2559 สิ่งดีๆวันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 วันที่25กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง บันทึกสิ่งดีที่ประทับใจ วันนี้

รพ.สต.สงเปือย : ขอบคุณพี่หอมไกรค่ะที่มาช่วยตรวจรับชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
การสำรวจ ค่า BI ควบคุมป้องกันโรค DHF ณ  พื้นที่ กู่จาน นาเวียง
การจัดการระบบข้อมูล 43 แฟ้ม รพ.สต. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
การออกประเมิน งาน NCD คุณภาพ ในพื้นที่ รพ.สต. 

No comments:

Post a Comment