7/30/16

31กค.2559ลูกๆ บ้านบกน้อย ขยันๆ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

31กค.2559ลูกๆ บ้านบกน้อย ขยันๆ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร
วันที่31กรกฎาคม2559_ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ชื่นชม และ ประทับใจ การทำงานที่ขยันๆ ของ ลูกๆ บ้านบกน้อย บ้านแสนสุข จันทร์สว่าง 
อื่นๆ สิ่งดีๆวันนี้ ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทุกวันศุกร์หรือโอกาสสำคัญที่เหมาะสมNo comments:

Post a Comment