7/23/16

4กค.2559เตรียมงาน_คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน@คำเขื่อนแก้ว ยโสธร

4กค.2559เตรียมงาน_คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน@คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
            วันที่4กรกฎาคม 2559   นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว   ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 

อนึ่ง วันนี้ ส่วนงานเลขานุการ ประสานการจัดงาน ได้ประสานเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดงาน
คำเขื่อนแก้ว เมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน  ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่

6 กรกฎาคม 2559 นี้   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ นส.ดวงตา ราชอาษา เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นางนัยนา ดวงศรี โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 

No comments:

Post a Comment