7/24/16

17กค.2559Amilyเสาลักษณ์พฤกษางกูรแต่งกับนิพนธ์ ณ SD Avenue_กทม.

วันที่17กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปสมทบกับ นางพัตรา เต่าทอง และคณะ ผบก.29 เข้าร่วมแสดงความยินดี  ในงานมงคลสมรส ของ นางสาว เสาวลักษณ์ พฤกษางกูร หรือ น้อง แอม กับ นายนิพนธ์ หรือ แอม แต่งกับ ออด
ณ ห้อง อมรินทร์ (ชั้น 3)โรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร No comments:

Post a Comment