7/24/16

13กค.2559LTC_DHF_พัฒนาการเด็ก_เข้มข้น ณ คำเขื่อนแก้ว

13กค.2559LTC_DHF_พัฒนาการเด็ก_เข้มข้น ณ คำเขื่อนแก้ว
วันที่13กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอชื่นชม และให้กำลังใจทีมงาน หมอครอบครัว ในพื้นที่
ขณะนี้กำลัง เข้มข้นกับงาน การป้องกันและควบคุมโรค
การดำเนินงาน Long Term Care
และ การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
No comments:

Post a Comment