7/24/16

14-15กค.2559ยโสธร_วิทยากรออกเสียงระดับอำเภอ_ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

14-15กค.2559ยโสธร_วิทยากรออกเสียงระดับอำเภอ_ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่14-15กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะเข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรระดับอำเภอ
ณ โรงแรมกรีนปาร์ค ยโสธร  สำหรับกิจกรรมออกเสียงประชามติ ทั้ง 919 หน่วยออกเสียง ของจังหวัดยโสธร

ภายใต้ Concept งาน ที่ชื่อว่า ประชาชนสะดวก ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตย มั่นคง
No comments:

Post a Comment