7/30/16

30กค.2559ณ บ้านสีสุก กราบคุณพ่อ ถวิล จันทร์สว่าง_ชื่นชมบ้านใหม่ ลุง สุริยา ป้าวงษ์ศิลป์ เหมือนทอง

30กค.2559 ณ บ้านสีสุก กราบคุณพ่อ ถวิล จันทร์สว่าง_ชื่นชมบ้านใหม่ ลุง สุริยา ป้าวงษ์ศิลป์ เหมือนทอง
วันที่30กรกฎาคม2559_ ภาคกลางวัน ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปกราบคารวะ คุณพ่อ ถวิล จันทร์สว่าง และรับประทานอาหาร กับญาติๆ ที่บ้านสีสุก อำเภอทรายมูล
ในโอกาสนี้ได้ร่วมชื่นชม ยินดี กับ ลุง สุริยา ป้าวงษ์ศิลป์ เหมือนทอง ที่กำลังช่วยกัน ปรับปรุงบ้านให้สวยงาม
ภูมิใจ ที่ลูกสาว (น้อง และ แนน) และลูกชาย (นะ) ได้ช่วยกันออกแนวความคิด ออกแบบการปรับปรุงบ้าน
ให้น่าอยู่อาศัย และสวยงาม รวมทั้งเป็นกำลังหลักด้านทุนทรัพย์ ลุง สุริยา ป้าวงษ์ศิลป์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
สิ่งดีๆวันนี้ ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทุกวันศุกร์หรือโอกาสสำคัญที่เหมาะสมNo comments:

Post a Comment