7/30/16

29กค.2559คำเขื่อนแก้ว_นำเสนอผลงาน_รอบที่2รพ.สต.บกน้อยชนะเลิศ2ทุ่งมน3นาคำ

29กค.2559คำเขื่อนแก้ว_นำเสนอผลงาน_รอบที่2รพ.สต.บกน้อยชนะเลิศ2ทุ่งมน3นาคำ
วันที่29กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วม รับฟังและชื่นชม การนำเสนอผลงาน
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
เนื้อหา การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
ประธาน และ หัวหน้าผู้ดำเนินรายการโดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
การนำเสนอผลงาน เป็นแบบจับสลาก แห่งต่อแห่ง และ ผู้นำเสนอ จับสลาก ชื่อ ผู้วิพากย์ส่งเสริมกำลังใจ จาก รพ.สต.  หัวหน้างาน  และ ผู้เข้าร่วมประชุม
ขอแดงความชื่นชม และยินดี กับ ผู้ที่ได้รับ รางวัล จากการนำเสนอผลงานในวันนี้ ดังนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บกน้อย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน
ชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาคำ  

ทั้งนี้ ภาคเที่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศ ความเป็น พี่น้อง อย่างอบอุ่น

No comments:

Post a Comment