7/23/16

3กค.2559จับโจรขโมยสายไฟได้_ชื่นชม_สิ่งดีดีที่คำเขื่อนแก้ว@ยโสธร

3กค.2559จับโจรขโมยสายไฟได้_ชื่นชม_สิ่งดีดีที่คำเขื่อนแก้ว@ยโสธร
วันที่3กรกฎาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ชื่นชม_สิ่งดีดีที่คำเขื่อนแก้ว ยโสธร จาก นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง@สรุปสิ่งดี ที่ มี จาก line คนอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
            จาก กำนันประมวล เจนร่วมจิต กำนันตำบลลุมพุก ...มีขโมยลักสายไฟฟ้าทีโรงสีกิจทวีเวลา 03.00น วันที 3 กค 2559 ถนนแจ้งสนิท ตรงข้างโรงไฟฟ้าคำเขื่อนแก้ว พ.ต.อ. ผู้กำกับคำเขื่อนแก้วคนใหม่ นำกำลังผนึกกับกำนันตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ทำงาน ผลจับได้ทั้งของกลาง และคนมาลักได้ 3 คน รถยนต์ 1 คัน  

No comments:

Post a Comment