7/23/16

7กค.259 กิจกรรม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

7กค.259 กิจกรรม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่7กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ชื่นชชม กิจกรรม ดีดีที่เกิด มี ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จาก Line group อาทิเช่น 
 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มอบของขวัญ สำหรับผู้สุงอายุ บ้านมะพริก ตำบลทุ่งมนจิตร์สุดา นามวาท ...รับมอบเงินบริจาคอาหารสาธิตในคลินิคเบาหวานความดันเจ้าภาพประจำเดือนกรกฎาคม58นายสวาท ศรชัย
จิราภรณ์ ขอสุข ..CG ดงแคนใหญ่รับการสอนฝึกทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง
..Cg กุดกุงกายภาพผู้สูงอายุคะ  Cg แคนใหญ่พาญาตคนไข้มายืมเตียงค่ะ
อภัสรา บุญชม ..ติดตามเยี่ยม Pt 7อรหันต์ ประจำเดือนกรกฎาคม รพสต.เคนใหญ่ม.11ค่ะ
สนิท สัสสี ..ติดตาม  7 อรหันต์ทีาบ้านผักบุ้ง
..รณรงค์ทำความสะอาด  5ป.1ข รพสต.ดงแคนใหญ่ ม.3คร้า
แจ่มจิต ไชยนา ..Cgกู่จานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
อรุณ ฉายแสง ...บิกคลีนนิ่งเดย์ บูรณาการรณรงค์ควบคุมลูกนำ้ยุงลาย รร. ศูนย์เด็กเล็ก และวัด
ณัฐกมล อ่อนสนิท ..รพ.สต.แคนน้อย  รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ทานตะวัน คำวัง ..รพสต.ย่อติดตามคัดกรองพัฒนาการเชิงรุกค่ะ

สุนทร วิริยะพันธ์ ..ขอบคุณ รพสต.ดงแคนใหญ่ ดงเจริญ และ บกน้อยครับ ส่งภาพต่อไป กวป.แล้วนะครับ

No comments:

Post a Comment