7/23/16

9กค.2559@บ้านบกน้อย_ชื่นชมยินดี_ประจักษ์ เสาอีง่อง_ข้าราชการคนใหม่

9กค.2559@บ้านบกน้อย_ชื่นชมยินดี_ประจักษ์ เสาอีง่อง_ข้าราชการคนใหม่
วันที่9กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะลูกๆบ้านบกน้อย
ร่วมชื่นชม และยินดี กับ ลูก ต้น ประจักษ์ เสาอีง่อง ในโอกาสที่ กลับมา เยี่ยมและให้ พ่อ แม่ ชื่นชม ยินดี
ณ บ้านบกน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร
พ่อครับ แม่ครับ ผมได้รับการบรรจุ งานเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้ว ครับ
เป็นคำพูด แห่งความภาคภูมิใจ ที่ ลูก ต้น ประจักษ์ เสาอีง่อง กล่าวกับ ผม และ ภรรยา ในวันนี้
            ในโอกาสนี้ ลูก ต้น ประจักษ์ เสาอีง่อง ได้นำ พ่อ จรัญ และ แม่ เจี๊ยบ (พ่อแม่จริงๆของต้น)
จาก บ้าน สังข์ อำเภอค้อวัง มาร่วมทานอาหาร ณ บ้านบกน้อยด้วย
            พ่อและแม่ดีใจมาก ที่ลูก ต้น เป็นแบบอย่างที่ดีๆ ให้กับน้องๆ จากความดี ความกตัญญู การมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้ ส่งผลให้ ลูกประสบผลสำเร็จ ในเบื้องต้น คือ ได้รับการบรรจุงาน ราชการ
จากนี้ไปก็ขอให้ปฏิบัติ รักษาคุณงามความดีเอาไว้ ก็จะส่งผลให้ลูก ประสบผลสำเร็จ ในชีวิต การงาน และครอบครัว

ในอนาคตต่อไป ไม่แน่นะ อีกไม่นาน นายประจักษ์ เสาอีง่อง อาจจะมีตำแหน่ง ต่อท้าย เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดยโสธร ก็เป็นได้ 

No comments:

Post a Comment