7/24/16

16กค.2559ลูกๆบ้านบกน้อย_ณ ธรรมศาสตร์_กรุงเทพฯ

16กค.2559ลูกๆบ้านบกน้อย_ณ ธรรมศาสตร์_กรุงเทพฯ
วันที่16กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ลูกๆบ้านบกน้อย ครอบครัว แสนสุข จันทร์สว่าง
นำลูกๆ เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ กรุงเทพมหานคร
โดยมี พี่ภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ทำหน้าที่ ผู้นำทางและให้คำแนะนำ น้องๆ


No comments:

Post a Comment