7/24/16

23กค.259ครั้งแรกในรอบ107 ปี ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ_ณ วัดบูรพาราม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

23กค.259ครั้งแรกในรอบ107 ปี ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ_ณ วัดบูรพาราม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่23กรกฎาคม2559 ภาคเช้าวันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ พุทธศาสนิกชน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (หนึ่งใจ ให้ธรรมมะ) ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดบูรพาราม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว


ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำคณะจากส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้ว มูลนิธิฮุก31 และ พุทธศาสนิกชน อำเภอคำเขื่อนแก้ว กว่า 1,000 คน ตั้งขบวนอัญเชิญ เทียนจำนำพรรษาพระราชทานพร้อมกับสิ่งของบริวาร ในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ( Miracle of Life Foundation  ) จากหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ไปยัง วัดบูรพาราม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เวียนประทักษิณาวัตร (เวียนขวา 3 รอบ)  รอบ พระอุโบสถ วัดบูรพาราม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ..  (หนึ่งใจ ให้ธรรมมะ)
            ณ ศาลา วัดบูรพาราม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานพร้อมกับสิ่งของบริวารในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำมอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัด วัดบูรพาราม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมอุทิศบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ประธานสงฆ์ โดย พระครูอุดมศาสนธรรม เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเห็นความสำคัญของพระพุ­ทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ที่คนไทยส่วนใหญ่ศรัทธานับถือ และได้ยึดเหนี่ยวนำหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาว จึงทรงมีพระเมตตากรุณาโปรดให้มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ จัดเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยสิ่งของบริวาร นำมอบถวายแก่วัด วัดบูรพาราม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  ซึ่งประกอบด้วย โคมเทียน พร้อมเทียนจำนำพรรษาพระราชทานสีชมพู ขนาดความสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ต้น ผ้าไตรและจตุปัจจัย มอบถวายแก่คณะสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดต้นธงชัย เพื่อให้คณะสงฆ์ได้นำเทียนและสิ่งของบริวารไปใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจตลอดกาลพรรษา โดยมี โดย พระครูอุดมศาสนธรรม เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานคณะสงฆ์ ในวันนี้
ตั้งแต่ตั้ง อำเภอมาถึงปัจจุบัน นับได้ 107 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว พึ่งจะได้มีโอกาสดีได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ฉะนั้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกผมและพุทธศานิกชน ในนามคณะจิตอาสา จึงได้ช่วยกันจัดเตรียมงานให้สมพระเกียรติ ทั้งด้านสถานที่ และ การปฏิบัติธรรม การให้ทานจากผู้มีจิตศรัทธาในนามของโรงทานต่างๆ เป็นต้นนายยรรษา จวนสาง นายเฉลิม บุญแจ้ง นายคำตัน พุ้ย น้อย กล่าวกับผมด้วยความภาคภูมิใจ

ผมขออนุโมทนา สาธุ กับ บุญกุศล ของทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างในวันนี้ครับ 

No comments:

Post a Comment