7/23/16

1 กค.2559ทศพลนิติอมรบดี ย้ายไปสาธารณสุขอุบลราชธานี@มาจากคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

1 กค.2559ทศพลนิติอมรบดี ย้ายไปสาธารณสุขอุบลราชธานี@มาจากคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วันที่1กรกฎาคม2559 ภาคเที่ยง ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ไปส่งกำลังใจ ให้กับ นายทศพล นิติอมรบดี เนื่องในโอกาสที่ย้าย สถานที่ทำงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว มาปฏิบัติงาน ที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นวันฤกษ์ดี มาก ย้ายมาวันแรก เป็นวันครบรอบการทำบุญประจำปี ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร พร้อมทีมงานให้เกียรติต้อนรับ

            “ประทับใจมาก ขอบพระคุณเพื่อนๆและทีมงานทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านไปทานเที่ยงด้วยกันที่ กกขาม เชิงสะพานวาริน หาดคูเดือ่นะ ส่วนงานเป็นทางการงานแรกภาคบ่ายนี้ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ให้ จัดกิจกรรมการ การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม และคนดีศรีสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ” นายทศพล นิติอมรบดีกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
ยุทธพล จตุรพิธ เพื่อน พอ.51 วสส.ขอนแก่น 2 ท่าน ให้เกียรติต้อนรับ ทศพล สู่ สสจ.อุบลราชธานี
            นอกจาก คณะ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว แล้ว ต้องขอบพระคุณ เพื่อน พอ.51 วสส.ขอนแก่น 2 ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ ทศพลด้วย คือ แอ้ และ ใหญ่
            แอ้ หรือ ยุทธพล พิมพา    งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ใหญ่ หรือ จตุรพิธ สมหอม รพ.สต.เพียเพ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี            ทั้งนี้ เป็นการ ย้าย ตาม หนังสือ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ที่ ยส. ๐๐๓๒ / ๙๓๙๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดยโสธร แจ้งให้ ข้าราชการ ผู้ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่น ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๙๔๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายทศพล นิติอมรบดี ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้รับคำสั่ง  ให้ไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี  

No comments:

Post a Comment