7/24/16

12กค.2559 สมร พลทิพย์ น้ำใจงาม HBD มีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับพี่ มล

12กค.2559 สมร พลทิพย์ น้ำใจงาม HBD มีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับพี่ มล 
วันที่12กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ร่วมชื่นชม น้ำใจอันดีงาม ของ
พี่สมร พลทิพย์
วันนี้วันดี ผมจะเลี้ยง ไอติม สำหรับทุกๆคน ขอน้ำใจ เป็นเกียรติให้ผมได้เป็นเจ้าภาพให้กับ ทุกๆคนนะครับ
พี่สมร พลทิพย์  กล่าวอย่างภาคภูมใจ ในโอกาสที่ นำไอศกรีม มาบริการแก่เพื่อนร่วมงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ในโอกาส ครบรอบวันคล้าย วันเกิด ขออำนวยพร ให้พี่ มล สมร พลทิพย์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับพี่


No comments:

Post a Comment