7/23/16

9กค.2559ครอบครัวจันทร์ว่างและคณะ_ถวายบุบก_เป็นพุทธบูชา@วัดกลางโพธิ์ชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

9กค.2559ครอบครัวจันทร์ว่างและคณะ_ถวายบุบก_เป็นพุทธบูชา@วัดกลางโพธิ์ชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันที่9กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ทำบุญถวายบุษบก ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดกลางโพธิ์ชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  
ประธานสงฆ์ โดย พระครู วิจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกลางโพธิ์ชัย
บุษบกนี้ จะใช้สำหรับประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ประจำ วัดกลางโพธิ์ชัย ให้พุทธสานิกชน
ได้สักการบูชา เป็นการสืบไปในภายภาคหน้าพระครู วิจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกลางโพธิ์ชัย
ในโอกาสอันดีนี้  พระครู วิจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกลางโพธิ์ชัย ได้ เจิม อินทรธนู เพื่อเป็นสิริมงคล
ในงานราชการ ของ ลูก ต้น ต้น ประจักษ์ เสาอีง่อง ในโอกาสที่ได้บรรจุงานราชการด้วย  
            ขอบพระคุณ ช่างหน่อย ภรรยา และ บุตรชาย เจ้าภาพร่วม จาก ร้านวัฒนาทรัพย์สังฆภัณฑ์ อำเภอเขื่องใน ครอบครัว ต้น ต้น ประจักษ์ เสาอีง่อง และ ญาติ มิตร ที่เข้าร่วมงานและ ร่วมอนุโมทนาบุญ ทุกๆ ท่านครับ


            หมายเหตุ บันทึกเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย บุษบกนี้ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่ ช่างหน่อย ผู้จัดการร้านวัฒนาทรัพย์สังฆภัณฑ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วม อนุโมทนาบุญ ด้วย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และวันนี้ ช่างหน่อย ภรรยา นำบุตรชาย มาร่วมพิธี ถวายบุษบกด้วยกัน 

No comments:

Post a Comment