7/24/16

14กค.2559DDD_KKK สิ่งดีดี วันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว

14กค.2559DDD_KKK สิ่งดีดี วันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว
วันที่14กรกฎาคม2559_ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ..บันทึก.. สิ่งดีดี วันนี้ ที่คำเขื่อนแก้ว จากข่าวสาร ผ่าน Line Group


ทีมงาน TO BE Number One จัดนิทรรศการแสดงผลงานระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
ขอบคุณเครือข่าย SRRT และทีมโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ร่วมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่ และการสอบสวนโรค และการเก็บตัวอย่างเห็ดพิษ
ประเมินรร.ส่งเสริมฯชุดที่ 3 ส่งชุดประเมินครบถ้วนค่ะ
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี2559
พรุ่งนี้ ขอเชิญ จนท.ทุกท่าน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ป่วยเบาหวานความดัน พร้อม ผูนำการเปลี่ยนแปลงตนเอง เลือก ผู้ป่วยที่ติดตามเข้มข้น รพ.สต.ละ 1 คน ค่ะ
ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟัง VDO Conference เรื่อง "การทำความเข้าใจปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันที่ 15 กค. 2559 เวลา 09.00-14.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สสจ.ยโสธร
ขอความร่วมมือ จนท.ระดับอำเภอ/รพ. ทุกแห่ง ส่งภาพกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ของเครือข่ายในพื้นที่ ประมาณอำเภอละ 20 ภาพ ส่งภายในวันที่ 20 กคนี้  เพื่อทำวีดีทัศน์สรุปผลงานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ SRRT ยโสธรวันที่ 29 กค นี้ครับ
แคนน้อยอบรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางแพทย์วิธีพุทธวิถีธรรม และออกกำลังกายด้วยท่่ารำไม้พลอง
ติดตาม รายวัน สถานการณ์การคีย์จ้อมูลคัดกรองพัฒนาการเด็กราย รพ.สต.ซึ่งบางแห่งที่ต้องรีบแก้ไขภายในวันนี้ ตามนี้ค่ะ
ทีม SRRT คำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ IC โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ร่วมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
นพ สสจ.เปิดงานและชมวิดีทัศน์ โพสไว้ที่หน้าเฟส SRRT ได้เลยนะครับ จะรวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป
....จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้ง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

No comments:

Post a Comment