7/30/16

28กค.2559งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

28กค.2559งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯณ หอประชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร
วันที่28กรกฎาคม2559_ เวลา 06.29 น. ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ   เข้าร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดี
ประธานสงฆ์ โดย พระครูอุดมศาสนธรรม  เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานในงานในพิธี โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก  นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นายก อปท. ประธานสภา/สมาชิกสภา อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน อปท. ประธานสมาคม/ชมรม/มูลนิธิ/กพสอ./อสม./นักเรียน เข้าร่วมงาน
ขอบพระคุณ ภาพประกอบ ส่วนมาก by Sritassanee


No comments:

Post a Comment